ISO 9001 Standartlarında PUKO veya diğer Adıyla PUKÖ nedir ve nasıl uygulanır

Anasayfaya geri dön

Puko

PUKÖ nedir ve iso 9001 şartlarında nasıl uygulanır?

ISO standartlarının da temelini oluşturan PUKÖ (Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem AL) çevrimi ise veri esaslı olarak sistematik bilgi elde etmeyi sağlayan bilimsel bir yöntemdir. Yeni bilgiler elde edildikçe birikim artar. Birikim arttıkça gelişmeler ve yenilikler açısından fikir üretilir ve PUKÖ ile test edilir. PUKO döngüsünü izlemek mükemmeliyetçi davranıştan daha etkilidir. Yapılan planlar sadece planı yapılan konulardan değil birçok dış faktörden de etkilenmektedir. Bu nedenle yapılan planların uygulama aşamalarında sürekli kontrol edilmeleri ve oluşan aksaklıklar için düzeltici faaliyetler başlatılmalıdır. Eğer sadece ilk seferinde doğru yap ilkesi iyi kalite için geçerli olsaydı birçok şirketin işi çok daha rahat olacaktı. Ancak değişen koşullar nedeniyle bu ilke nadiren geçerli olmaktadır. Değişen koşulların yapılan işin kalitesini etkilememesi ve işi sürekli geliştirmek için PUKÖ döngüsü kullanılmalıdır. PUKÖ döngüsü ile ayrıca şirketlerdeki görev dağılımı da yapılabilmekte, bu şekilde de çalışanlara sorumluluk verilmektedir. Bununla beraber PUKÖ yu yaptıkları işlerde uygulayan çalışanlarda oto kontrol de gelişmekte ve çalışanları kontrol etmek ile harcanan zamandan tasarruf edilebilmektedir.

Puko Döngüsü

PUKÖ döngüsünün aşamalarını inceleyecek olursak;

PLANLA

*) Toplam kalite yönetimi açısından amacın belirlenmesi ( neyi başarmak istiyoruz, nerede, ne zaman )

*) Mevcut durumu analiz etme

*) Hedeflerin belirlenmesi

*) Kayıtların analizi

*) Tehlikelerin Belirlenmesi

*) Risk değerlendirme metotlarının belirlenmesi

*) Detaylı plan hazırlaması ( uygulama planı )

*) İç talimatlar hazırlama

UYGULA

*) Riskleri Değerlendirme

*) Risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme

*) Kontrol Önlemlerinin seçimi ve uygulaması

*) Her bölümdeki İlgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama

*) Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme

*) Uygulama sonuçlarını yakın takip etme

KONTROL ET

*) Hedef veya hedeflere ulaşıldı mı?

*) İç talimatlar ve yönergeleri gözden geçirme

*) Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme

*) İlgili kişileri bilgilendirme

ÖNLEM AL

*) Kalıcı bir denetleme sistemi kurma

*) Etkili önlemleri standartlaştırma

*) Gerekli eğitim ve yönlendirmeleri sağlama

Süreç verilerine baktığımızda doğal olarak en son Müşteri istekleri ve şikâyetleri verilerin doğruluğunu belirler.

Pukö Süreci

şletme öncelikle kalite yönetim sisteminin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek ve kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini nerede yapabileceğini değerlendirmek için uygun veri belirlemeli, toplamalı ve analiz etmelidir. İşletme elde edilen verileri kullanıp ve değerlendirmek amacıyla uygun analiz yöntemlerini tayin etmelidir.

Elde edilen analiz sonuçlarına göre;

» Müşteri memnuniyeti

» Proses performansı

» İlgili tarafların memnuniyeti

» Ürün şartların uygunluğu

» Tedarikçilerin performansları, katkıları ve eksiklikleri

» Uygunsuzlukların durumu

» Müşteri ihtiyaçları ve beklentilerini

Analiz etmelidir.

Dolayısıyla veriler etkin bir şekilde mevcut durumu gözden geçirmesine ve netice itibari ile işletmenin uzun vadeli yapması gereken planlamaya yardımcı olurlar, analiz çıktılarından ise hedeflerden ne kadar uzaklaştığı gözlenir. İşletme elde etiği ilgili değerlendirmeleri Yönetim gözden geçirme toplantılarında aşağıda belirtilen hususlar için kullanılabilir:

• Sonuçlara göre gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin belirlenmesine

• Uygunsuzluk maliyetlerin azaltılmasına

• Süreçlerin etkili bir şekilde işlenmesinin sağlanmasına

• Ürün şartlarının iyileştirilmesine

• Müşteri memnuniyetlerinin sürekliliğini sağlanmasına

• Sürekli iyileştirme faaliyetlerinin sağlanmasına

Bu sürecin en önemli maddelerinde biri ise müşteri memnuniyeti açısından hızlı bir tepki planın olması ve bu tepki planına göre en öncelikli olarak faaliyetlerin başlatılmasıdır. Eğer mümkün ise Veriler, rakiplerinki ve/veya uygun kıyaslamalarla karşılaştırılmalıdır.

Elde edilen çıktılar ile birlikte eğitim ihtiyaçları ortaya çıkar ve bunlar planlanıp devreye alınır.

Anasayfaya geri dön

Puko
proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimis proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi proje yönetimi problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözmes problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme problem çözme geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem/a> geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem geleneksel yöntem